Λιανάκης

Αποτύπωση – Πολεοδομική μελέτη & μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολ. καθαρισμού και οδοποιίας στην περιοχή Θεοτόκος της Άνδρου – Οικιστική Ένωση Εκπαιδευτικών

Φορέας ανάθεσης: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.