Λιανάκης

Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του Δήμου Στρυμονικού Σερρών

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

Αναμένεται εντολή για Β2 σταδιο