Λιανάκης

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.