Λιανάκης

Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο”

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει ολοκληρωθεί το Α” στάδιο Πολεοδομική Μελέτη. Για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων απαιτείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών χαρακτηρισμού από το άρμοδιο Δασαρχείο.