Λιανάκης

Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί (κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής).