Λιανάκης

Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Αλημπεκιοί

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί (κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής).