Λιανάκης

Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7 & 8 (ΦΕΚ 446Δ/2003)

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί (κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής).