Λιανάκης

Πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καρδαμιτσίων κοινότητας Μαρμάρων Ιωαννίνων

Φορέας ανάθεσης: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί (κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής).