Μελετητικά Πτυχία

Η εταιρία είναι γραμμένη στο μητρώο μελετητών (ΓΕΜ) από το 1990 με αριθμό μητρώου 300. Διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το Π.Δ 541/1978.

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει τα παρακάτω πτυχία:

Κατηγορίες μελετών που έχουμε σήμερα

  • Τοπογραφικές: Τάξη Ε’
  • Πολεοδομικές: Τάξη Ε’
  • Αρχιτεκτονικές: Τάξη Α’
  • Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακές: Τάξη Β’
  • Χωροταξικές: Τάξη Α’
  • Περιβαλλοντικές: Τάξη Α’