φωτογραφία κωμόπολης

Urban planning study of extension of the urban unit “Amfithea”

We provide top services with a rich experience in business since 1982. Staying modern, valid and innovative. This is our story.
EΣΠΑ Banner

Assignment authority: Municipality of Heraklion

Land registration has been completed.

The B1 stage has been prepared, it has been posted and the Municipal Council has issued an opinion on the objections.

To prepare the B2 stage you should:

  • To approve the boundary lines of the internal stream.
  • To adjust the Geological study based on the demarcation of the stream and to approve it.
  • To adapt the Urban planning study to the geological and hydraulic studies.

The 2nd posting of the Urban Planning Study will follow, examination – decision of possible objections, sending to the Region for approval – SYPOTHA opinion, etc.

Τοπογραφικό σχέδιο της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Αμφιθέα” Τοπογραφικό σχέδιο της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Αμφιθέα”