Ανθρώπινο Δυναμικό

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

ΜΟΝΙΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΑΝΑΚΗΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Υπεύθυνος τμήματος συγκοινωνιακών μελετών & μέλος ομάδας τοπογραφικών μελετών

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Υπεύθυνος τμήματος πολεοδομικών & τοπογραφικών μελετών

ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΙΡΗ
Με μεταπτυχιακό στην “Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία, φωτογραμμετρία & τηλεπισκόπηση
Υπεύθυνος τμήματος πράξεων εφαρμογής & μέλος ομάδας πολεοδομικών μελετών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΪΝΑΣ
Μηχανικός χωρ. & ΠΕ
Μέλος ομάδας πολεοδομικών & περιβαλλοντολογικών μελετών

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μέλος ομάδας αρχιτεκτονικών & πολεοδομικών μελετών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Γεωγράφος με μεταπτυχιακό στην χωροταξία πολεοδομία ανάπτυξη
Υπεύθυνος τμήματος χωροταξικών μελετών & μέλος ομάδας πολεοδομικών μελετών

ΜΟΝΙΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υπάλληλος γραφείου
Μέλος ομάδας τοπογραφική & πολεοδομικής μελέτης

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
Μηχανικός ΤΕΙ
Μέλος ομάδας τοπογρ. & πολεοδομικής μελέτης

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ Κ.Λ.Π

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑ
Λογίστρια
Υπεύθυνη λογιστηρίου

ΙΡΙΑΝΝΑ ΛΙΑΝΑΚΗ-ΔΕΔΟΥΛΗ
Υπάλληλος γραφείου
Γραμματειακή υποστήριξη

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΑΚΗ-ΔΕΔΟΥΛΗ
Υπάλληλος γραφείου
Γραμματειακή υποστήριξη