Εξοπλισμός

ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Λέλας Καραγιάννη 27, στην Πλατεία Αμερικής συνολικής επιφάνειας
500 μ2 (4 όροφοι και υπόγειο).
Η εταιρεία διατηρεί παράρτημα στην πόλη των Σερρών στην οδό Μεραρχίας 119, συνολικής επιφάνειας 260 μ2 (2 όροφοι).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

O κύριος εξοπλισμός της εταιρείας αποτελείται από 35 υπερσύγχρονους υπολογιστές γραφείου, 6 φορητούς υπολογιστές (laptops) καθώς και υπολογιστές παλάμης (PDA) τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον Microsoft Windows.
Για τα συστήματα αυτά υπάρχει πλήρης σειρά περιφερειακών που περιλαμβάνει 4 έγχρωμους εκτυπωτές Α4 και 1 ασπρόμαυρο laser, 10 εκτυπωτές σελίδας Α3 (οι 2 έγχρωμοι), 5 έγχρωμους σαρωτές (3 Α4, 1 Α3 και 1 Α0), 2 plotter σελίδας Α0, 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 2 ταχυσαρωτές εγγράφων Α3 και 2 FAX.
Όλοι οι υπολογιστές και τα περιφερειακά είναι συνδεδεμένα σε τοπικό δίκτυο με πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP ethernet ταχύτητας 100Μbps
Ο εξοπλισμός της εταιρείας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίζει με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Για την εκπόνηση μελετών η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές καθώς και προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία.

 • Adobe Photoshop: πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας
 • Microsoft Office: πρόγραμμα επεξεργασίας κείμενου/παρουσιάσεων/βάσεων δεδομένων
 • Raport 4: πρόγραμμα τοπογραφίας
 • Contour 3: πρόγραμμα σχεδίασης ισοϋψών καμπυλών
 • LandBase 5: βάση δεδομένων για πράξη εφαρμογής
 • Connect: gis πράξεων εφαρμογής σε Autocad
 • Cadpraxh: σύνδεση του ψηφιακού διαγράμματος πράξης εφαρμογής στο Autocad με αρχεία *.DBF
 • Esdhmos: διαχείριση εσόδων του δήμου
 • Syllogh: πρόγραμμα παρακολούθησης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για εθνικό κτηματολόγιο
 • Kthmatol: πρόγραμμα καταχώρησης δηλώσεων ιδιοκτησίας για εθνικό κτηματολόγιο
 • Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία: πρόγραμμα για σύνταξη του κεφαλαίου β’ πράξης εφαρμογής
 • Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία: υπολογιστικά προγράμματα τοπογραφίας
 • Acad LT 2000: πρόγραμμα cad
 • Autocad map 2000: πρόγραμμα cad
 • Autocad map 2007: πρόγραμμα cad
 • Autocad map 2010: πρόγραμμα cad
 • Odos 8: πρόγραμμα οδοποιίας
 • Intelicad 2001: πρόγραμμα cad
 • Arc view 9.1 single user: πρόγραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
 • Arc pad: πρόγραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών υπαίθρου

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γεωδαιτικά GPS

 • 2 σταθμούς GPS μονής συχνότητας Trimble 4600LS
 • 2 σταθμούς GPS διπλής συχνότητας Trimble 5700 και 5800
 • 2 καταγραφικά GPS Trimble TSC2
 • 1 καταγραφικό GPS Trimble ACU

GPS χειρός

 • 1 Garmin 60C
 • 2 Garmin 60Csx
 • 1 Garmin ETREX

Γεωδαιτικοί σταθμοί

 • 1 Trimble S6 Autolock DR300
 • 1 Topcon GPT-1004
 • 1 Topcon GTS 3B
 • 1 Nikon DTM A5 LG

Χωροβάτες

 • 1 Wild
 • 1 Topcon AT-G7
 • 1 Trimble DINI ψηφιακό

Φωτογραμμετρικά όργανα

 • 1 Agusta OMI AP6 digit

Αποστασιόμετρα

 • 1 Leica disto

Βοηθητικός εξοπλισμός για τις εργασίες πεδίου (φορητός ασύρματος επικοινωνίας MOTOROLA τύπου DYNA-COM 3d εμβέλειας 10χλμ, 12 πρίσματα το ένα 360 μοιρών, 14 ακόντια, 5 σταδίες 10 τρίποδες, κλπ)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει 5 επαγγελματικά αυτοκίνητα εκ των οποίων 2 τύπου Τζιπ και 2 τύπου Βαν.