Εξοπλισμός

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Λέλας Καραγιάννη 27, στην Πλατεία Αμερικής συνολικής επιφάνειας
500 μ2 (4 όροφοι και υπόγειο).
Η εταιρεία διατηρεί παράρτημα στην πόλη των Σερρών στην οδό Μεραρχίας 119, συνολικής επιφάνειας 260 μ2 (2 όροφοι).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

O κύριος εξοπλισμός της εταιρείας αποτελείται από 15 υπερσύγχρονους υπολογιστές γραφείου, 6 φορητούς υπολογιστές (laptops) καθώς και υπολογιστές παλάμης (PDA) τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον Microsoft Windows.
Για τα συστήματα αυτά υπάρχει πλήρης σειρά περιφερειακών που περιλαμβάνει 4 έγχρωμους εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικά Α4 και 1 ασπρόμαυρο laser, 2 εκτυπωτές σελίδας Α3 (ο 1 έγχρωμος), 6 έγχρωμους σαρωτές (1 Α4, 4 Α3 και 1 Α0), 2 plotter σελίδας Α0 και 2 FAX.
Όλοι οι υπολογιστές και τα περιφερειακά είναι συνδεδεμένα σε τοπικό δίκτυο με πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP ethernet.
Ο εξοπλισμός της εταιρείας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίζει με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Για την εκπόνηση μελετών η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές καθώς και προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία.

 • Adobe Photoshop: πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας
 • Microsoft Office: πρόγραμμα επεξεργασίας κείμενου/παρουσιάσεων/βάσεων δεδομένων
 • Raport 4: πρόγραμμα τοπογραφίας
 • Contour 3: πρόγραμμα σχεδίασης ισοϋψών καμπυλών
 • LandBase 5: βάση δεδομένων για πράξη εφαρμογής
 • Connect: gis πράξεων εφαρμογής σε Autocad
 • Cadpraxh: σύνδεση του ψηφιακού διαγράμματος πράξης εφαρμογής στο Autocad με αρχεία *.DBF
 • Esdhmos: διαχείριση εσόδων του δήμου
 • Syllogh: πρόγραμμα παρακολούθησης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για εθνικό κτηματολόγιο
 • Kthmatol: πρόγραμμα καταχώρησης δηλώσεων ιδιοκτησίας για εθνικό κτηματολόγιο
 • Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία: πρόγραμμα για σύνταξη του κεφαλαίου β’ πράξης εφαρμογής
 • Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία: υπολογιστικά προγράμματα τοπογραφίας
 • Acad LT 2000: 6 προγράμματα cad
 • Autocad map 2000: πρόγραμμα cad
 • Autocad map 2007: πρόγραμμα cad
 • Autocad map 2010: πρόγραμμα cad
 • Zwcad 2018: 5 προγράμματα cad
 • Odos 8: πρόγραμμα οδοποιίας
 • Intelicad 2001: πρόγραμμα cad
 • Arc view 9.1 single user: πρόγραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
 • Arc pad: πρόγραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών υπαίθρου
 • Leica Infinity: για δίκτυα, οδεύσεις τοποσταθερά gps.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γεωδαιτικά GPS

 • Hi Target V30 Plus & Hi Target V200(MRover200) με τα παρελκόμενα (χειριστήρια, βάση, στειλεός, Software επίλυσης δικτύων COGO & GNSS
 • 2 σταθμούς GPS διπλής συχνότητας Trimble 5700 και 5800
 • 2 καταγραφικά GPS Trimble TSC2
 • 1 καταγραφικό GPS Trimble ACU

GPS χειρός

 • 1 Garmin 60C
 • 2 Garmin 60Csx
 • 1 Garmin ETREX

Γεωδαιτικοί σταθμοί

 • 1 Trimble S6 Autolock DR300
 • 1 Topcon GPT-1004
 • 1 Topcon GTS 3B
 • 1 Nikon DTM A5 LG

Χωροβάτες

 • 1 Wild
 • 1 Topcon AT-G7
 • 1 Trimble DINI ψηφιακό

Φωτογραμμετρικά όργανα

 • 1 Agusta OMI AP6 digit

Αποστασιόμετρα

 • 1 Leica disto

Βοηθητικός εξοπλισμός για τις εργασίες πεδίου (φορητός ασύρματος επικοινωνίας MOTOROLA τύπου DYNA-COM 3d εμβέλειας 10χλμ, 12 πρίσματα το ένα 360 μοιρών, 14 ακόντια, 5 σταδίες 10 τρίποδες, κλπ)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει 2 επαγγελματικά αυτοκίνητα τύπου Βαν.