Υπηρεσίες

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ:

  • Σύνταξη συμβολαίων.
  • Σύνταξη πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής.
  • Απαλλοτρίωσης ακινήτου.
  • Δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Δήλωση κατά τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής.
  • Μελέτη οικοδομικής αδείας.
  • Κατάθεση για πράξη χαρακτηρισμού στο Δασαρχείο.
  • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για να αποζημιωθείτε το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου που έχει ενταχθεί στο σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1923 θα πρέπει να συνταχθεί η πράξη αναλογισμού. Μετά τη σύνταξη η πράξη κυρώνεται από τον Περιφερειάρχη. Το γραφείο μας συντάσσει πράξεις αναλογισμού και κάνει έλεγχο για την ορθότητα της σύνταξης πράξεων που έχουν συνταχθεί από την αρμοδία πολεοδομία ή από άλλο μηχανικό.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις περιπτώσεις που το οικόπεδο έχει ενταχθεί στο σχέδιο με το ν1337/1983 για να εκδοθεί οικοδομική άδεια θα πρέπει να συνταχθεί η πράξη εφαρμογής. Η πράξη εφαρμογής συντάσσεται από τον Δήμο για όλη την περιοχή που έχει ενταχθεί στο σχέδιο. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα να συνταχθεί μεμονωμένη πράξη εφαρμογής με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη μετά από έγκριση του περιφερειάρχη. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου για έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής και τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής. Επί πλέον αναλαμβάνει το έλεγχο της πράξης εφαρμογής που έχει συνταχθεί από το Δήμο ή άλλον μηχανικό, και αν απαιτείται τη σύνταξη ένστασης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το έλεγχο της Πολεοδομικής Μελέτης που έχει συνταχθεί για το οικόπεδο σας και, αν απαιτείται, τη σύνταξη ένστασης κατά της Πολεοδομικής Μελέτης. επί πλέον αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της ορθότητας της απαλλοτρίωσης για το ακίνητο σας και σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς την διαδικασία αναγνωρίσεις δικαιούχου και έκδοσης τιμής από τα αρμοδία δικαστήρια.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη της δήλωσης ιδιοκτησίας και τον έλεγχο του ακίνητου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που δεν έχει καταγραφεί σωστά αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών που απαιτείται για την διόρθωση.