Κύρια Έργα

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

Τοπογραφικές, Κτηματολογικές εργασίες & πράξεις αναλογισμού
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Ιλίου
Έναρξη Σύμβασης: Δεκέμβριος 1991
Περιγραφή: Επίγεια αποτύπωση σε έκταση 6.500 στρεμ., μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων σταθερών σημείων, εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου από τα υπάρχοντα Διατάγματα και τις τεχνικές εκθέσεις, τροποποίηση του σχεδίου όπου χρειάζεται, εκπόνηση πράξεων αναλογισμού και συλλογή στοιχείων κτηματολογίου (συμβόλαια κ.λ.π.) & ένταξη στο σχέδιο με τον Ν. 1337/83 πολεοδομική μελέτη & πράξη εφαρμογής) περιοχών που δεν είχαν ενταχθεί.


Πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καρδαμιτσίων κοινότητας Μαρμάρων Ιωαννίνων
Φορέας Ανάθεσης: Κοινότητα Μαρμάρων
Έναρξη Σύμβασης: Δεκέμβριος 1993
Περιγραφή: Επίγεια αποτύπωση σε έκταση 1.700 στρεμ., μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων σταθερών σημείων, συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και συμβολαίων, εφαρμογή πολεοδομικής Μελέτης, υπολογισμοί εισφορών γης και χρήματος, απόδοση τελικών ιδιοκτησιών, σχεδίαση διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500, εκτύπωση πινάκων, εκπόνηση υψομετρικών μελετών των οδών.


Τοπογραφικές, Κτηματολογικές εργασίες, πράξεις αναλογισμού & αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Μεταμόρφωσης
Έναρξη Σύμβασης: Απρίλιος 1994
Περιγραφή: Επίγεια αποτύπωση σε έκταση 2.100 στρεμ., μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων σταθερών σημείων, εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου από τα υπάρχοντα Διατάγματα και τις τεχνικές εκθέσεις, τροποποίηση του σχεδίου όπου χρειάζεται, εκπόνηση πράξεων αναλογισμού και συλλογή στοιχείων κτηματολογίου (συμβόλαια κ.λ.π.).


Μελέτη εφαρμογής Ε.Π.Α.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Λιβαδειάς
Έναρξη Σύμβασης: Μάϊος 1996
Περιγραφή: Εκπόνηση σε διάφορες περιοχές του Δήμου Τοπογραφικών – Κτηματολογικών εργασιών σε κλίμακα 1:500 με ορθογώνιες συντεταγμένες για την τροποποίηση ή αναθεώρηση ή ακόμη και την ένταξη στο σχέδιο περιοχών που βρίσκονται σήμερα εκτός σχεδίου. Όπου απαιτούνται πράξεις αναλογισμού οι τοπογραφικές – κτηματολογικές εργασίες θα συντάσσονται σε κλίμακα 1: 200 με ορθογώνιες συντεταγμένες.


Μελέτη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Ταύρου
Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ
Έναρξη Σύμβασης: Σεπτέμβριος 1996
Περιγραφή: Ανασύνταξη Κτηματογραφικών υποβάθρων Εφαρμογή Π.Μ., Υψομετρικές μελέτες, Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής.


Συμπληρωματικές εργασίες για την πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Σητείας
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Σητείας
Έναρξη Σύμβασης: Δεκέμβριος 1996
Περιγραφή: Υπολογισμοί αναλυτικών συντεταγμένων όλων των τελικών ορίων των ιδιοκτησιών, εκπόνηση διορθωτικών πράξεων, παράδοση σε ψηφιακή μορφή όλων των αρχείων και των πινάκων της πράξης εφαρμογής μαζί με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ για τον εύκολο εντοπισμό των ιδιοκτησιών και την σχεδίαση διαγραμμάτων.


Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο) της περιοχής Λαχανόκηποι Χαλκουτσίου (Β΄ κατοικία) της κοινότητας Σκάλας Ωρωπού Ν. Α. Ανατολικής Αττικής. (Συμπληρωματική σύμβαση)
Φορέας Ανάθεσης: Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού
Έναρξη Σύμβασης: Φεβρουάριος 1998
Περιγραφή: Αποτύπωση, Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και μελέτη εφαρμογή της περιοχής Λαχανοκήπων Χαλκουτσίου έκτασης 500 στρεμμάτων.


Κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στον Ο.Τ.Α. Δήμου Σερρών
Φορέας Ανάθεσης: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε
Έναρξη Σύμβασης: Ιούλιος 1998
Περιγραφή: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στον Ο.Τ.Α. Δήμου Σερρών.


Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Αλημπέκι
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Σερρών
Έναρξη Σύμβασης: Ιανουάριος 2000
Περιγραφή: Αποτύπωση και σύνταξη μελέτης εφαρμογής (Κεφάλαιο Α΄), Υψομετρική μελέτη των δρόμων (Κεφάλαιο Β΄), σύνταξη πράξης εφαρμογής, συμπλήρωση και διόρθωση των Κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων (Κεφάλαιο Γ΄).


Πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Σιδηροκάστρου και εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Σιδηροκάστρου Σερρών
Έναρξη Σύμβασης: Ιανουάριος 2001
Περιγραφή:
Α) Η δημιουργία υποβάθρου με επίγειες μετρήσεις και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις επεκτάσεις του Σχεδίου και του υφιστάμενου Δ. Σιδηροκάστρου
Β) Η Υψομετρική μελέτη των δρόμων και
Γ) Η σύνταξη πράξης εφαρμογής και η συμπλήρωση και διόρθωση των Κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.


Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στα Ο.Τ. 107 και 107α στην περιοχή ελαιώνα δήμου Ταύρου
Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ
Έναρξη Σύμβασης: Ιανουάριος 2002
Περιγραφή: Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στα Ο.Τ. 107 και 107α στην περιοχή ελαιώνα δήμου Ταύρου.


Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στο Ο.Τ. 221 στην περιοχή ελαιώνα δήμου Ταύρου
Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ
Έναρξη Σύμβασης: Οκτώβριος 2002
Περιγραφή: Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στο Ο.Τ. 221 στην περιοχή ελαιώνα δήμου Ταύρου.


Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στα Ο.Τ. 234 και 235 στην περιοχή ελαιώνα δήμου Ταύρου
Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΧΩΔΕ
Έναρξη Σύμβασης: Ιανουάριος 2004
Περιγραφή: Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στα Ο.Τ. 234 και 235 στην περιοχή ελαιώνα δήμου Ταύρου.


Μελέτη Πράξης Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Γρεβενών
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Γρεβενών
Έναρξη Σύμβασης: Μάρτιος 2004
Περιγραφή: Επίγεια αποτύπωση, μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων σταθερών σημείων, συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και συμβολαίων, εφαρμογή πολεοδ. Μελέτης, υπολογισμοί εισφορών γης και χρήματος, απόδοση τελικών ιδιοκτησιών, σχεδίαση διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:1000, εκτύπωση πινάκων, εκπόνηση υψομετρικών μελετών των οδών.


Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) στο Δήμο Σελλών
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Σελλών
Έναρξη Σύμβασης: Δεκέμβριος 2004
Περιγραφή: Διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου – σχεδίου και προγράμματος – για τη σύμμετρη ανάπτυξη του Δήμου σε ολόκληρη την έκταση του, και τον εξοπλισμό του με τα αναγκαία δίκτυα κοινωνικής, παραγωγικής και τεχνικής υποδομής με τρόπο που να διασφαλίζεται η σωστή κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, η προστασία του από πάσης φύσεως θεομηνίες καθώς και η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της ιστορικής και πολιτιστικής (παραδοσιακής) κληρονομιάς.


Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Περάματος Ν. Ιωαννίνων
Έναρξη Σύμβασης: Ιανουάριος 2005
Περιγραφή: Προσδιορισμός γενικών κατηγοριών χρήσεων γης στο σύνολο της έκτασης του ΟΤΑ με βάση τους επιμέρους στόχους χωρικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και οι επιμέρους κατά κατηγορία ειδικές χρήσεις γης, καθώς και όροι και περιορισμοί δόμησης. Έρευνα και τεκμηρίωση των αναγκών οικιστικής ζήτησης και προτάσεις για τυχόν επεκτάσεις των ήδη διαμορφωμένων οικισμών. Σχεδίαση και οργάνωση των πολεοδομικών αναγκαίων ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών μέσα ή έξω από τον οικιστικό ιστό στις οποίες θα προταθούν δομικές παρεμβάσεις – αναπλάσεις και προγράμματα που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προβολή του δημόσιου χώρου και την προστασία – ανάδειξη – διαχείριση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχέδιο προγραμμάτων κάλυψης των αναγκών αναφορικά με τον κοινωνικό εξοπλισμό, τους κοινόχρηστους χώρους, τις μεταφορές – υποδομές και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς πόρους και της πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους. Υπόδειξη απαιτούμενων πολεοδομικών μηχανισμών και κινήτρων για την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Συγκρότηση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης με αναγκαίες μελέτες και έργα, οικονομικούς πόρους, πηγές χρηματοδότησης, θεσμικά και οργανωτικά μέτρα, με την εφαρμογή του οποίου θα διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης.


Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) στο Δήμο Στρυμονικού
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Στρυμονικού
Έναρξη Σύμβασης: Ιούνιος 2005
Περιγραφή: Διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου – σχεδίου και προγράμματος – για τη σύμμετρη ανάπτυξη του Δήμου σε ολόκληρη την έκταση του, και τον εξοπλισμό του με τα αναγκαία δίκτυα κοινωνικής, παραγωγικής και τεχνικής υποδομής με τρόπο που να διασφαλίζεται η σωστή κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, η προστασία του από πάσης φύσεως θεομηνίες καθώς και η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της ιστορικής και πολιτιστικής (παραδοσιακής) κληρονομιάς.


Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ μετά πράξεως εφαρμογής (ενόψη εγκρίσεως ΓΠΣ) Δήμου Κρωπίας
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Κρωπίας
Έναρξη Σύμβασης: Ιούνιος 2005
Περιγραφή: Κτηματογραφική αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:1000 της περιοχής μελέτης διευρυμένη περιμετρικά κατά λωρίδα πλάτους 20-30 μ. ώστε να περιλαμβάνει ή δυνατόν τα όρια των πιθανών τεμνόμενων ιδιοκτησιών. Δημιουργία Κτηματογραφικών πινάκων και διαγραμμάτων για την τήρηση διαδικασίας αναρτήσεων τους.
Πολεοδομική μελέτη σε κλίμακα 1:1000 η οποία θα εκπονηθεί σε τρία στάδια, όπου θα χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρα τα ψηφιακά κτηματογραφικά διαγράμματα.
Εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης στο έδαφος και σύνταξη των υψομετρικών μελετών των αξόνων των οδών.


Πολεοδομική μελέτη – Τμήμα της Πράξης εφαρμογής περιοχών Β΄ κατοικίας Περιγιάλι – Τσονίμα – Τρεχαντιέρα Δήμου Κερατέας
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Κερατέας
Έναρξη Σύμβασης: Ιανουάριος 2006
Περιγραφή: Κτηματογραφική αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:1000 της περιοχής μελέτης έκτασης περίπου 2000 στρεμμάτων.


Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στα πλαίσια του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Στρυμονικού
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Στρυμονικού
Έναρξη Σύμβασης: Απρίλιος 2009
Περιγραφή: Σύνταξη μελέτης για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του ΣΧΟΟΑΠ Στρυμονικού, με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στο περιβάλλον για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Σημειώνεται πως πρόκειται για Συμπληρωματική Σύμβαση με το Δήμο Στρυμονικού