Τμήματα Μελετών

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

Τμήμα Τοπογραφικών Μελετών
Στο τμήμα αυτό γίνονται οι εργασίες υπαίθρου (μετρήσεις – συλλογή στοιχείων), η επεξεργασία των μετρήσεων υπαίθρου και των δηλώσεων ιδιοκτησίας, συντάσσονται τα τοπογραφικά – κτηματογραφικά διαγράμματα, γίνονται αριθμητικοί υπολογισμοί και συντάσσεται το τεύχος της μελέτης. Το τοπογραφικό τμήμα έχει μεγάλη εμπειρία σε αποτυπώσεις, μελέτες Κτηματολογίου, Πράξεων Εφαρμογής. Υπεύθυνος του τμήματος Τοπογραφικών μελετών είναι ο κ. Κων/νος Παππάς.

Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών
Στο τμήμα αυτό, σε υπάρχοντα τοπογραφικά – κτηματογραφικά διαγράμματα, γίνεται η μελέτη των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) και των ρυμοτομικών σχεδίων. Για τις ανάγκες της μελέτης συλλέγονται στοιχεία από Αρχαιολογίες, Δασαρχείο, Εθνική στατιστική Υπηρεσία, κ.λ.π, άλλες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή. Γίνεται σύνθεση όλων των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και συντάσσεται το τεύχος της μελέτης και των εργασιών που αφορούν την πολεοδομία. Υπεύθυνος του τμήματος Πολεοδομικών μελετών είναι ο κ. Κων/νος Παππάς.

Τμήμα Πράξεων Εφαρμογής
Στο τμήμα αυτό γίνονται οι πράξεις αναλογισμού, οι τακτοποιήσεις των οικοπέδων και η μελέτη των δρόμων στην περιοχή που έχει εγκριθεί το ρυμοτομικό σχέδιο. Ο σκοπός της μελέτης είναι να υπολογιστούν όλες οι υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών της περιοχής προς το Δήμο ή τρίτους, και να γίνουν όλες οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες ώστε να μπορεί να εκδοθούν οικοδομικές άδειες για τα οικόπεδα και να μπορεί ο Δήμος να κατασκευάσει τα έργα υποδομής. Υπεύθυνη του τμήματος Πράξεων Εφαρμογής είναι η κ. Μαρία Μαλλίρη.

Τμήμα Συγκοινωνιακών μελετών – Έργων Οδοποιίας
Εκπόνηση Μελετών αστικών και υπεραστικών οδών και μελέτες κυκλοφοριακών κόμβων. Υπεύθυνος του τμήματος Συγκοινωνιακών μελετών είναι ο κ. Εμμανουήλ Λιανάκης.

Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών
Εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Γεωλογικών μελετών – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Υπεύθυνος του τμήματος Περιβαλλοντικών μελετών είναι ο κ. Ιωσήφ Αγιάνογλου.

Τμήμα Χωροταξικών Μελετών
Εκπόνηση Χωροταξικών μελετών. Υπεύθυνος του τμήματος Χωροταξικών μελετών είναι ο κ. Δημήτρης Κούβαρης.