Διοίκηση

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Παππάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (1984)
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ: Γ΄ τάξης στην κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) και Γ΄ τάξης στην κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).
Από το 1985 ασκεί το επάγγελμα του Αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 1986 ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας καταλαμβάνοντας διάφορες θέσεις (μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης, εταίρος ) πριν καταλάβει τη θέση του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου το 2005. Είναι υπεύθυνος του τμήματος Πολεοδομικών μελετών. Έχει σημαντική εμπειρία σε μελέτες ως συντονιστής.

Εμμανουήλ Λιανάκης
Σύμβουλος διαχειριστής

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (1979)
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ: Γ΄ τάξης στις κατηγορίες 2, 16, 10 και Α’ τάξης στην κατηγορία 13.
Από το 1979 ασκεί το επάγγελμα του Αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το 1982 ως 1985 εκπόνησε πλήθος μελετών στη Δ/νση Μελετών και κατασκευών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Το 1985 ιδρύει την εταιρεία ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ η οποία από το 2005 λειτουργεί με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Το 2005 ορίστηκε αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπεύθυνος του τμήματος συγκοινωνιακών μελετών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές μελέτες ως συντονιστής και ως συμπράττων.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Εμμανουήλ Λιανάκης: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Κωνσταντίνος Παππάς: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Μαρία Μαλλίρη: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Μιχαήλ Καραμπεσίνης: Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δημήτριος Κούβαρης: Γεωγράφος
Γεώργιος Τούσκας: Πολιτικός Μηχανικός
Θεόκλητος Πατεράκης: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Ευθαλία Καραφύλλη: Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Λαϊνάς: Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σταύρος Βιδάλης: Αρχιτέκτων Μηχανικός
Χαράλαμπος Γανωτής: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Άννα Σβώλου: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Νικόλαος Δημόπουλος: Πολιτικός Μηχανικός
Μαρία Ρουμπίνα Μαρκοπούλου: Αρχιτέκτων Μηχανικός
Βύκτωρ Βλαχογιάννης: Αρχιτέκτων Μηχανικός