Μελετητικά Πτυχία

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

Η εταιρία είναι γραμμένη στο μητρώο μελετητών (ΓΕΜ) από το 1990 με αριθμό μητρώου 300. Διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το Π.Δ 541/1978.

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει τα παρακάτω πτυχία:

Κατηγορίες μελετών που έχουμε σήμερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες Ε 18
Μελέτες Τοπογραφίας Ε 14
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων Γ 5
Περιβαλοντικές μελέτες Β 5
Χωροταξικές & ρυθμιστικές μελέτες Α 5
Μελέτες υδραυλικών έργων Α 4
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων Α 3
Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες Α 2
Μελέτες λιμενικών έργων Α 2
Στατικές μελέτες Α 1