Η Εταιρία

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε από μία ομάδα καταξιωμένων μηχανικών, με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Λιανάκη, το 1990, ως συνέχεια του γραφείου του Εμμανουήλ Λιανάκη το οποίο λειτουργούσε από το 1985. Η εταιρεία αρχικά είχε την νομική μορφή της ΕΠΕ, ενώ από το 2005 λειτουργεί με την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Έδρα των δραστηριοτήτων της είναι η Αθήνα ενώ τα τελευταία 10 χρόνια λειτουργεί και παράρτημα της εταιρείας στην πόλη των Σερρών.

Κύριος σκοπός της είναι η εκπόνηση μελετών αφενός κατά κύριο λόγο για λογαριασμό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και αφετέρου ιδιωτικών μελετών.

Αρχικά η εταιρία δραστηριοποιούνταν στον τομέα των τοπογραφικών και πολεοδομικών- χωροταξικών μελετών, γρήγορα όμως επέκτεινε τις δραστηριότητες της σε άλλους τεχνικούς τομείς όπως στις οδοποιίες, στις υδραυλικές, στατικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ πριν από 5 χρόνια εγκαινίασε τη λειτουργία αρχιτεκτονικού τμήματος.

Η σχεδόν εικοσαετής πορεία της στο χώρο, λειτουργεί ως εχέγγυο για την άψογη εκτέλεση, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, των ανατιθέμενων μελετών. Επί 20 χρόνια πρωτοπορεί και επενδύει στις νέες τεχνολογίες. Είναι ενδεικτικό πως:

  • Υπήρξε μια από τις πρώτες εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα που επένδυσε στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη σχεδιαστικού software πριν την είσοδο του προγράμματος AutoCAD στην αγορά.
  • Υπήρξε η πρώτη εταιρεία που εκπόνησε ολοκληρωμένο σύστημα κτηματολογίου για την τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος Ιλίου 1990-1995, Δήμος Μεταμόρφωσης 1994).
  • Ήταν η μόνη εταιρεία ανάδοχος της “ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.” που ολοκλήρωσε το 90% της εκπόνησης της μελέτης του Εθνικού Κτηματολογίου στον υπό ανάθεση τόπο, δημιουργώντας 33 νέες θέσεις εργασίας στην πόλη των Σερρών. Παράλληλα, υιοθέτησε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών που είχε ως στόχους αφενός την καλύτερη δυνατή ποιότητα του παραγόμενου έργου και αφετέρου την μικρότερη ταλαιπωρία των πολιτών.(Αξίζει να αναφερθεί ότι είχε το μικρότερο ποσοστό ενστάσεων σε σχέση με άλλες περιοχές όπου εκπονήθηκαν μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου).

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος. Φροντίζει να επεκτείνεται επενδύοντας στο ανθρώπινό της δυναμικό. Θέτει όλο και υψηλότερους στόχους, ανάλογους των απαιτήσεων των καιρών, χωρίς φυσικά να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα. Έχοντας μια σταθερά ισχυρή και ανταγωνιστική παρουσία στο χώρο ανελίσσεται και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.