Λιανάκης

Αρχική

Αγαπητέ επισκέπτη,
Από το 2005, έχω τη χαρά και ταυτόχρονα την ευθύνη να είμαι πρόεδρος της ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.

Προσωπικός μου στόχος, καθώς και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να συνεχίσει η εταιρεία μας την ανοδική της πορεία.

Μένοντας σταθεροί στις αρχές μας, η ποιότητα του παραγόμενου έργου εξακολουθεί να είναι το πρωταρχικό μέλημά μας.

Γνωρίζοντας τη σημασία που έχει για την τελική ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού η έγκαιρη παράδοση μιας άρτιας μελέτης, εγγυώμαι προσωπικά τόσο για την καλύτερη δυνατή ποιότητα του σχεδιασμού όσο και για την εμπρόθεσμη παράδοση.

Παράλληλα, όλοι μας φροντίζουμε για τη διαρκή επανεκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας.

Με αίσθημα ευθύνης, με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αγάπη για τη δουλειά μας πορευόμαστε στο μέλλον.


Με εκτίμηση
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10-09-2020

20 Απριλίου 2021 -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000 Σύμφωνα µε το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό…

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 01-06-2020

20 Απριλίου 2021 -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ 124550801000 Αρ. ΜΑΕ 58925/01/Β/05/295 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΜΜ. Γ.…

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10-09-2019

20 Απριλίου 2021 -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000 Σύμφωνα µε το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό…

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης10-09-2018

20 Απριλίου 2021 -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000 Σύμφωνα µε το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό…

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25-09-2016

20 Απριλίου 2021 -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000 Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό…

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 9-5-2016

20 Απριλίου 2021 -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58925 / 01 / Β / 05 / 295 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 124550801000 Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας,…