Εξοπλισμός

ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Λέλας Καραγιάννη 27, στην Πλατεία Αμερικής συνολικής επιφάνειας
500 μ2 (4 όροφοι και υπόγειο).
Η εταιρεία διατηρεί παράρτημα στην πόλη των Σερρών στην οδό Μεραρχίας 119, συνολικής επιφάνειας 260 μ2 (2 όροφοι).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

O κύριος εξοπλισμός της εταιρείας αποτελείται από 35 υπερσύγχρονους υπολογιστές γραφείου, 6 φορητούς υπολογιστές (laptops) καθώς και υπολογιστές παλάμης (PDA) τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον Microsoft Windows.
Για τα συστήματα αυτά υπάρχει πλήρης σειρά περιφερειακών που περιλαμβάνει 4 έγχρωμους εκτυπωτές Α4 και 1 ασπρόμαυρο laser, 10 εκτυπωτές σελίδας Α3 (οι 2 έγχρωμοι), 5 έγχρωμους σαρωτές (3 Α4, 1 Α3 και 1 Α0), 2 plotter σελίδας Α0, 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 2 ταχυσαρωτές εγγράφων Α3 και 2 FAX.
Όλοι οι υπολογιστές και τα περιφερειακά είναι συνδεδεμένα σε τοπικό δίκτυο με πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP ethernet ταχύτητας 100Μbps
Ο εξοπλισμός της εταιρείας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίζει με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Για την εκπόνηση μελετών η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές καθώς και προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία.

  • Adobe Photoshop: πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας
  • Microsoft Office: πρόγραμμα επεξεργασίας κείμενου/παρουσιάσεων/βάσεων δεδομένων
  • Raport 4: πρόγραμμα τοπογραφίας
  • Contour 3: πρόγραμμα σχεδίασης ισοϋψών καμπυλών
  • LandBase 5: βάση δεδομένων για πράξη εφαρμογής
  • Connect: gis πράξεων εφαρμογής σε Autocad
  • Cadpraxh: σύνδεση του ψηφιακού διαγράμματος πράξης εφαρμογής στο Autocad με αρχεία *.DBF
  • Esdhmos: διαχείριση εσόδων του δήμου
  • Syllogh: πρόγραμμα παρακολούθησης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για εθνικό κτηματολόγιο
  • Kthmatol: πρόγραμμα καταχώρησης δηλώσεων ιδιοκτησίας για εθνικό κτηματολόγιο
  • Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία: πρόγραμμα για σύνταξη του κεφαλαίου β’ πράξης εφαρμογής
  • Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία: υπολογιστικά προγράμματα τοπογραφίας
  • Acad LT 2000: πρόγραμμα cad
  • Autocad map 2000: πρόγραμμα cad
  • Autocad map 2007: πρόγραμμα cad
  • Autocad map 2010: πρόγραμμα cad
  • Odos 8: πρόγραμμα οδοποιίας
  • Intelicad 2001: πρόγραμμα cad
  • Arc view 9.1 single user: πρόγραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
  • Arc pad: πρόγραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών υπαίθρου

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γεωδαιτικά GPS

  • 2 σταθμούς GPS μονής συχνότητας Trimble 4600LS
  • 2 σταθμούς GPS διπλής συχνότητας Trimble 5700 και 5800
  • 2 καταγραφικά GPS Trimble TSC2
  • 1 καταγραφικό GPS Trimble ACU

GPS χειρός

  • 1 Garmin 60C
  • 2 Garmin 60Csx
  • 1 Garmin ETREX

Γεωδαιτικοί σταθμοί

  • 1 Trimble S6 Autolock DR300
  • 1 Topcon GPT-1004
  • 1 Topcon GTS 3B
  • 1 Nikon DTM A5 LG

Χωροβάτες

  • 1 Wild
  • 1 Topcon AT-G7
  • 1 Trimble DINI ψηφιακό

Φωτογραμμετρικά όργανα

  • 1 Agusta OMI AP6 digit

Αποστασιόμετρα

  • 1 Leica disto

Βοηθητικός εξοπλισμός για τις εργασίες πεδίου (φορητός ασύρματος επικοινωνίας MOTOROLA τύπου DYNA-COM 3d εμβέλειας 10χλμ, 12 πρίσματα το ένα 360 μοιρών, 14 ακόντια, 5 σταδίες 10 τρίποδες, κλπ)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει 5 επαγγελματικά αυτοκίνητα εκ των οποίων 2 τύπου Τζιπ και 2 τύπου Βαν.