φωτογραφία κωμόπολης

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Κάτω Κατσαμπάς – Μετόχι Παπά Τίτου – Παγκρήτιο”

We provide top services with a rich experience in business since 1982. Staying modern, valid and innovative. This is our story.
EΣΠΑ Banner

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει εκπονηθεί το Α στάδιο και έγινε η παρουσίαση της μελέτης. δεν έχει δοθεί εντολή για την εκπόνηση του Β1 σταδίου. Από το Δήμο θα πρέπει:

  • Να ανατεθεί η μελέτη οριοθέτησης ενός μικρού ρέματος. Να εκπονηθεί η μελέτη και να εγκριθούν οι οριογραμμές.
  • Να προσαρμοστεί η Γεωλογική μελέτη με βάση την οριοθέτηση του ρέματος και να εγκριθεί.
  • Να προσαρμοστεί η Πολεοδομική μελέτη στις μελέτες γεωλογική και υδραυλική.
  • Να ολοκληρωθεί η ανάθεση και εκπόνηση των μελετών για τη μείωση της απόστασης δόμησης από το νεκροταφείο.

Τοπογραφικό σχέδιο της μελέτης  πολεοδομικής ενότητας “κάτω Κατσάμπα – μετόχι Παπά Τίτου Μετόχι

Τοπογραφικό σχέδιο της μελέτης  πολεοδομικής ενότητας “κάτω Κατσάμπα – μετόχι Παπά Τίτου Μετόχι