φωτογραφία κωμόπολης

Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ μετά πράξεως εφαρμογής (ενόψη εγκρίσεως ΓΠΣ) Δήμου Κρωπίας

We provide top services with a rich experience in business since 1982. Staying modern, valid and innovative. This is our story.
EΣΠΑ Banner

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική Μελέτη για την Α¨ γειτονία και είναι στη διαδικασία έγκρισης (ΦΕΚ). Μετά την Έγκριση θα εκπονηθεί η πράξη εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση της μελέτης για τη Β¨ γειτονία απαιτείται η ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος.

Κτηματογράφηση Κίτσι, Δήμου ΚρωπίαςΠολεοδομικό σχέδιο Κίτσι, Δήμου Κρωπίας