φωτογραφία κωμόπολης

Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής της Παλαγίας, Οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

We provide top services with a rich experience in business since 1982. Staying modern, valid and innovative. This is our story.
EΣΠΑ Banner

Φορέας ανάθεσης: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει ολοκληρωθεί το Α” στάδιο Πολεοδομικής Μελέτης. έγινε διακοπή της μελέτης με πρωτοβουλία του Δήμου.


Τοπογραφική – κινηματογραφική αποτύπωση Παλαγιάς