Λιανάκης

Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής της Παλαγίας, Οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Φορέας ανάθεσης: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει ολοκληρωθεί το Α” στάδιο Πολεοδομικής Μελέτης. έγινε διακοπή της μελέτης με πρωτοβουλία του Δήμου.