Introduction

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25-09-2016

EΣΠΑ Banner

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25-09-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλέι τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λ. Καραγιάννη 27, Αθήνα για συζήτηση και λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από: 01/01/2015 έως : 31/12/2015)
  2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ.
    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης
  3. Διάφορες ανακοινώσεις: προσάρτημα οικονομικής κατάστασης
  4. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία και να υποβάλει τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 24/8/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο