Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10-09-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000 Σύμφωνα µε το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό…