Introduction

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10-09-2019

EΣΠΑ Banner

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58925 / 01 / Β / 05 / 295
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124550801000

Σύμφωνα µε το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμής εταιρείας «ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λ. Καραγιάννη 27, Αθήνα για συζήτηση και λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημά ) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆.Σ.
  2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
  3. Απαλλαγή των µελών μετόχων και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
  4. Εκλογή ή µη ελεγκτών για την νέα χρήση 2019.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις – έγκριση αμοιβών των µελών του ∆.Σ. για το 2018 και προέγκριση για το 2019

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία και να υποβάλει τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 8/8/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο