Introduction

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 01-06-2020

EΣΠΑ Banner

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 01-06-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 124550801000
Αρ. ΜΑΕ 58925/01/Β/05/295

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23 / 06 / 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 5 µ.µ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 27 στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή του σύμβουλου – διαχειριστή και του αναπληρωτή του σύμφωνα µε το άρθρο 9 του καταστατικού.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27 / 06 / 2020 ημέρα Σάββατο, ώρα 10 π.µ., στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο µέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση ( Άρθρο 128. Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση) όπου ο μέτοχος εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο του προς εκπροσώπηση.

Αθήνα 02 / 06 / 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο